Energetski menadžment

energetskaefikasnost

1. Podizanje svesti i obuka korisnika o mogućnostima i načinima uštede energije

- Održavanje sastanaka i prezentacija kako uštedeti energiju, a zadržati komfor/kvalitet poslovanja
- Izrada i deljenje brošura o uštedi pri grejanju i hlađenju (kada paliti i gasiti grejanje/hlađenje, kako rade ventili sa termoregulacijom, kako se grejati noću, šta sve utiče na kvalitet grejanja/hlađenja
- Koliko možete da uštedite samo ako primenite opisane načine korišćenja sistema za grejanje/hlađenje
- Kako da bez dodatnog ulaganja smanjite troškove grejanja i do 40%

2. Izrada elaborata energetske efikasnosti i energetskog pasoša

- Analiza trenutnog energetskog svojstva objekta ili postrojenja
- Pronalaženje mogućih načina uštede energije
- Izrada modela nakon primene usvojenih mera štednje
- Analiza potrošnje energije nakon primene mera
- Proračun potrebne investicije u objekat da bi se dobio željeni efekat uštede
- Period isplativosti uloženih sredstava kroz uštedu
- Izrada energetskog pasoša sa klasifikacijom kom energetskom razredu pripada objekat

3. Dobijanje potrebnih saglasnosti i izrada projektne dokumentacije

- Klasifikacija vrste radova i dobijanje dozvole od strane nadležne
institucije za izvođenje potrebnih radova
- Izrada građevinskog, mašinskog i elektroprojekta i dobijanje saglasnosti od strane Ministarstva unutrašnjih poslova
- Organizovanje tehničkog prijema objekta nakon izvedenih radova od strane nezavisne komisije
- Dobijanje upotrebne dozvole i praćenje procesa uknjiženja

4. Izvođenje svih potrebnih radova po projektnoj dokumentaciji

- Modernizacija podstanice i omogućavanje naplate po utrošku
- Izvođenje radova na ugradnji kotlova (gas, pelat, sečka, elektro, lož ulje…), kolektora, izmenjivača, pumpi, automatike, VRV i VRF sistema, montaži solarnih panela, toplotnih pumpi, izradi bunara za korišćenje podzemnih voda, korišćenju energije vetra.
- Izvođenje radova na ugradnji ili zameni cevne mreže i grejnih tela (radijatora, fancoila, split sistema…) u objektu kao i postavljanju nove armature (ventili sa termoregulacionom glavom)
- Izvođenje radova na postavljanju nove fasade sa termoizolacijom
- Izvođenje radova na rekonstrukciji krova uz postavljanje termoizolacionog sloja
- Reparacija postojećih ili zamena novih prozora i vrata
- Automatizacija sistema za grejanje i hlađenje
- Podešavanje optimalne potrošnje energije u objektu u toku dana, uz zadržavanje željenog komfora
- Zamena vsokoemisione rasvete modernim vrstama osvetljenja

5. Praćenje potrošnje energije nakon primenjenih mera kao i isteka vremena otplate uloženih sredstava

- Primena specijealizovanog softvera za redovno praćenje potrošnje energije u objektu
- Proračun ostvarene uštede u odnosu na potrošnju pre radova
- Obaveštavanje o eventualnom povećanju troškova u odnosu na očekivane
- Informacija o preostalom vremenu otplate uloženih sredstava

6. Obezbeđivanje potrebnih sredstava za izvođenje radova

- Konkurisanje za dobijanje sredstava iz evropskoh fondova
- Obezbeđivanje beskamatnih sredstava iz domaćih investicija
- Ulaganje sopstvenih sredstava

7. Otplata izvedenih radova iz ostvarene uštede bez povećanja redovnih troškova

- Izvedenim radovima odmah postižete niže troškove potrošnje energije i računi su niži za 20-40% (*Projekcija za energetski neefikasne zgrade).
- Razliku iz ostvarene uštede uplaćujete nama za povrat investicije
- Nakon isteka perioda otplate (3-5 godina za energetski neefikasne zgrade) nastavljate da plaćate samo troškove potrošnje energije

8. Bez dodatnih troškova i početnih ulaganja dobijate sledeće benefite:

Odmah nakon završetka radova
- Novu fasadu i lepši izgled zgrade
- Višu vrednost Vaših stanova
- Kontrolu potrošnje energije za grejanje
- Projektovane temperature u stanovima
- Energetski efikasniju zgradu
- Bolju akumulaciju toplote u zidovima i osećaj veće ugodnosti
- Sprečavate nastanak buđi i plesni po zidovima
- Sprečavate mogućnost pada dela fasade
Nakon isteka perioda otplate
- Niže troškove za grejanje i hlađenje
- Mogućnost novih investicija iz dobijene uštede
.

ENERGETSKI MENADŽMENT U INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA:

- Izrađujemo energetsku analizu rada Vašeg postrojenja
- Predlažemo mere uštede u procesima rada
- Izrađujemo sve potrebne projekte uz potrebne saglasnosti nadležnih organa
- Organizujemo izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova
- Uvodimo sistem merenja ostvarene uštede kroz specijalizovan softver
- Naplaćujemo se iz ostvarenih ušteda

Održavanje u skladu sa preporukama isporučilaca opreme i pravilima struke:

01. Pregled i održavanje građevinskih elemenata na objektu.
02. Pregled i održavanje električnih instalacija na objektu.
03. Pregled i održavanje vodovoda i kanalizacije na objektu.
04. Pregled i servis čilera, klimakomora i ventilacionih sistema.
05. Pregled i servis split sistema.
06. Pregled i servis toplotnih pumpi.
07. Pregled i servis pumpi (hidrocil i svih ostalih pumpi).
08. Pregled i servis rolo garažnih vrata.
09. Pregled i servis sistema auto klackalica u garaži.
10. Pregled i servis dizel agregata.
11. Pregled i kontrola alarmne centrale.
12. Pregled i kontrola video nadzora CCTV.
13. Pregled i kontrola protivprovalnog sistema.
14. Pregled i kontrola sistema kartične kontrole.
15. Pregled i podešavanje centralnog sistema za nadzor i upravljanje BMS.